Splošno

Storitve, ki jih ponuja spletna stran MaXXimum, so predmet teh pogojev uporabe, pri čemer si Maksimum d.o.o., lastnik spletne strani MaXXimum, pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno preveril, ali so se splošni pogoji uporabe spremenili.

Če ste se odločili za registracijo in sodelovanje na strani MaXXimum, se šteje, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in, da v celoti in popolnoma soglašate z njimi! Članstvo in sodelovanje je prostovoljno.
Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletne strani MaXXimum in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo spletna stran MaXXimum omogoča. Za uporabo se šteje tudi dostop do interaktivnih vsebin, uporaba funkcij spletne strani kakor tudi prenos vseh vrst datotek in drugih vsebin iz spletne strani MaXXimum.

Vsebina spletne strani MaXXimum predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Uporabnikom in družbo Maksimum d.o.o. s sedežem podjetja Parmova 51, 1000 Ljubljana, vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, registrska številka vložka: 1/40063/00, identifikacijska številka: SI93644396, matična številka: 1974408.

Vsak uporabnik spletne strani se s tem zavezuje, da bo v celoti spoštoval splošne pogoje uporabe, v nasprotnem primeru mora takoj prenehati z uporabo spletne strani MaXXimum. 

V primeru kakršnega koli spora v povezavi s splošnimi pogoji uporabe ali v zvezi z uporabo spletne strani MaXXimum je za tak spor pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Omejitev uporabe/varstvo avtorskih pravic

Če ni drugače določeno, lahko storitve na strani MaXXimum uporabljate samo za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, prenašanje, prikazovanje, izvajanje, reproduciranje, objavljanje, licenciranje, predelovanje, posredovanje, prodaja ali kakršnakoli druga oblika uporabe katerekoli informacije, dokumenta, fotografije ali druge vsebine, programske opreme ali storitve, ki jih nudi stran MaXXimum. Vso gradivo na strani MaXXimum je avtorsko zaščiteno po Zakonu o avtorski in drugih pravicah (Uradni list RS, št.44/06).

Dokumenti na portalu

Uporaba dokumentov, ki se nahajajo na tej spletni strani, je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

 • če pred tem pridobite pisno dovoljenje oz. soglasje lastnika ali urednika strani,
 • če se na vseh kopijah pojavi obvestilo o pridržanih avtorskih pravicah,
 • če gre za uporabo za informativne, osebne in nekomercialne namene,
 • če je na dokumentu naveden avtor in povezava na izvorno spletno stran,
 • če se dokumenti na noben način ne spreminjajo oziroma preoblikujejo.

Zgoraj omenjeni dokumenti ne zajemajo dizajna ali videza strani MaXXimum, ki so zaščiteni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, z Zakonom o industrijski lastnini ter podzakonskimi akti. Logo, grafika, zvok ali videz spletnega portala se ne sme kopirati, razen če lastnik portala na to pristane s pisnim soglasjem.

Lastnik ne zagotavlja primernosti informacij, ki so vsebovane v dokumentih in povezanih grafikah, ki so objavljeni na spletni strani MaXXimum. Lastnik strani v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na spletni strani MaXXimum. Dokumenti in grafike na spletni strani lahko vsebujejo nepravilnosti ali tipografske napake. Lastnik spletne strani MaXXimum si pridržuje pravico do spremembe vsebine brez predhodnega obvestila.

Članstvo in vzdevek

Priporočamo vam, da dobro premislite, preden si izberete vzdevek, pod katerim se boste predstavljali na forumu. Naknadne spremembe namreč niso mogoče. Prepovedani so nespodobni in žaljivi vzdevki ter vsi vzdevki, iz katerih izvira oz. bi lahko izviralo oglaševanje. Prepovedani so tudi nesorazmerno dolgi vzdevki.

Ko ste enkrat registrirani, ne morete zahtevati, da se vaš uporabniški račun ali vaši prispevki izbrišejo. Vendar pa se vam primeru nespoštovanja pravil foruma uporabniški račun lahko deaktivira, s čimer vam je nadaljnje sodelovanje onemogočeno. Opozarjamo vas, da spoštujte temeljne človekove pravice in svoboščine, ne glede na vašo narodnost, vero, raso, spol, politično ali kakšno drugo opredelitev, starost, družbeni položaj ali kakršno koli drugo osebno okoliščino.

Za vsebino komentarjev in naslove tem so odgovorni avtorji sami. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, širjenje nestrpnosti in sovraštva, žaljivo obdolžitev, opravljanje, očitanje, zaničevanje, sramotitev. Vsak uporabnik se strinja, da bo spoštoval Ustavo republike Slovenije in kazenski zakonik, v nasprotnem primeru bodo ukrepali pristojni organi.

Za sodelovanje na straneh MaXXimum se odločate prostovoljno. Za svoja dejanja osebno (tudi kazensko) odgovarjate. V primeru, da imate utemeljen razlog za izbris določenega sporočila, nam svojo zahtevo sporočite na e-mail naslov info@maxximum-portal.com. Podvojene registracije se izbrišejo ali združijo. V primeru, da ste pozabili geslo, kontaktirajte administratorja.

Varnost

Če želite na strani MaXXimum odpreti uporabniški račun, morate opraviti postopek registracije, pri čemer je obvezno, da so vsi zahtevani podatki popolni in pravilni. S tem ko odprete uporabniški račun, se zavežete, da ste odgovorni za vse aktivnosti, ki se dogajajo na vašem uporabniškem računu. V primeru zlorabe vašega uporabniškega računa morate o tem nemudoma obvestiti lastnika spletnega portala, sicer ste lahko odgovorni za vse napake ali izgubo podatkov, ki so vzrok zlorabe vašega uporabniškega računa.

Zavezujete se, da ne boste na noben način ogrožali delovanja spletne strani MaXXimum, kar vključuje poskus obremenjevanja, poškodovanja ali uničenja strežnikov, na katerih spletna stran deluje. Prav tako se zavezujete, da ne boste poskušali na noben način pridobiti dostopa do drugih uporabniških računov.

Uporaba spletnega portala

Storitve strani MaXXimum vsebujejo zlasti storitve novic, forumov, foto albumov, video albumov, datotek ter druge komunikacijske storitve, ki vam omogočajo, da komunicirate z drugimi uporabniki spletnega portala. Strinjate se, da boste storitve uporabljali samo za objavo, pošiljanje in sprejemanje sporočil in materiala, ki so primerni.

Prepovedano je:

 • obrekovanje, zloraba, nadlegovanje, grožnje ali kakršnekoli druge kršitve pravic drugih,
 • objava, nalaganje, distribucija ali širjenje neprimerne, obscene, nespodobne ali nezakonite teme, materiala ali informacije,
 • uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugo objavljanje datotek, ki vsebujejo fotografije, programsko opremo ali drug material, ki je zaščiten z zakoni, ki urejajo intelektualno lastnino,
 • nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe oziroma drugo programsko opremo ali programe, ki lahko poškodujejo tuj računalnik ali lastnino,
 • nalaganje kakršnihkoli datotek, ki so jih objavili drugi uporabniki, za katere veste oziroma bi morali vedeti, da jih ne smete reproducirati, objaviti, izvajati ali kakorkoli drugače zlorabiti,
 • omejevanje ali preprečevanje dostopa do vsebin na spletnem portalu drugim uporabnikom,
 • zbiranje kakršnihkoli informacij o drugih, vključno z naslovi elektronske pošte,
 • kršitev zakonodaje,
 • uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugačno kopiranje ali posredovanje (odplačno ali neodplačno) tretji fizični ali pravni osebi kateregakoli direktorija na lastnem ali tujem uporabniškem računu.

Lastnik, administrator ali urednik spletnega portala niso zavezani nadzorovati dejavnosti uporabnikov, vendar si pridržujejo pravico, da pregledujejo materiale, ki so objavljeni, in odstranijo objave po lastni presoji. Lastnik, administrator ali urednik spletnega portala si pridržujejo pravico, da vam brez predhodnega opozorila zavrnejo dostop do uporabniških strani na spletnem portalu za določen ali nedoločen čas.

Bodite previdni pri objavi osebnih podatkov na javnih straneh portala, kajti lastnik, administrator ali urednik spletnega portala niso odgovorni za nadzor in odobritev objav, zaradi česar tudi ne prevzemajo odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi lahko nastale oz. so nastale zaradi objave osebnih podatkov na straneh spletnega portala.

Prepoved oglaševanja in pristranskega podajanja mnenj

Prepovedano je:

 • oglaševanje, promoviranje, prodaja ali kakršnokoli pristransko podajanje mnenj na katerikoli podstrani MaXXimum Portala (forum, dnevniki in podobno),
 • dajanje povezav oz. vsak drug način omogočanja dostopa do drugih konkurenčnih (komercialnih ali nekomercialnih) strani,
 • posredno oglaševanje (npr. e-mail naslov, ki nakazuje na druge komercialne ali nekomercialne spletne strani, zloraba zasebnih sporočil, dnevnikov in podobno),
 • oglaševanje izdelkov/storitev, ki jih ne ponuja podjetje Maksimum d.o.o.,
 • vpisovanje reklam ali drugih informacij v osebni profil, ki po mnenju urednika strani, administratorjev in moderatorjev sodijo pod oglaševanje.

Sporočila s tako vsebino se cenzurirajo oz. umaknejo brez predhodnega obvestila. V primeru nadaljnjega nespoštovanja tega pravila se članstvo deaktivira.
O tem, kaj sodi pod oglaševanje, presojajo urednik strani, administratorji in moderatorji. Če ste zainteresirani za oglaševanje na naši strani, se lahko o tem dogovorite z lastnikom strani. Za več informacij pišite na e-mail naslov info@maxximum-portal.com

Slovnica in jezik

Zaželeno je upoštevanje pravil slovnice, ki pa ni strikten pogoj, seveda dokler so sporočila razumljiva. Posamezni izrazi v narečju so dobrodošli, saj se s tem razbija togost in poživi posamezna sporočila, ni pa dovoljeno pisati v popolnoma pogovornem jeziku!
Opozarjamo vas tudi, da uporaba VELIKIH TISKANIH ČRK v svetu interneta pomeni KRIČANJE, poleg tega pa prispeva k nepreglednosti sporočila. Uporaba velikih tiskanih črk je z izjemo določene besede ali stavka, prepovedana!
Prispevki, ki ne bodo dosegali osnovne ravni razumljivosti oz. bodo napisani izključno z velikimi tiskanimi črkami, bodo umaknjeni!

Objavljeni materiali

Lastnik spletnega strani ne postane lastnik materialov, ki jih objavite na straneh spletnega portala MaXXimum, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi z internetnim poslovanjem. Za objavo na spletnem portalu MaXXimum vam ne pripada nikakršno plačilo. Z objavo jamčite, da imate pravico do razpolaganja s tekstovnim, avdio ali slikovnim gradivom, ki ste ga objavili.

Hkrati z objavo jamčite, da je vaša objava skladna s slovensko zakonodajo, predvsem pa z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z objavo kateregakoli gradiva dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega portala uporabljajo slike skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo, pri čemer vam ne pripada nikakršno plačilo.