Komunikacija brez besed

Čeprav se tega večinoma ne zavedamo, poteka velik del naše medsebojne komunikacije neverbalno, brez uporabe besed. Poznavanje nebesedne komunikacije je lahko močno orodje, s katerim lažje presojamo medsebojne odnose, na primer kaj nekdo čuti in namerava oziroma kaj si v resnici misli.

Neverbalna ali nebesedna komunikacija zajema od obrazne mimike, govorice telesa (geste, gibi, telesna drža) in tona glasu do zunanje podobe in podobe našega okolja. Nekateri avtorji navajajo, da je okoli 65 odstotkov celotne komunikacije nebesedne. Odstotek se razlikuje glede na okolje in situacijo, v kateri se nahajamo, v določenih primerih se lahko poviša celo na 90 odstotkov.Oblike nebesedne komunikacije

Gestika

Gestika obsega gibe rok. Nekatere geste so uporabljene namerno in zavestno, da bi oddale določeno sporočilo, nekatere pa se pojavijo nenamerno. Ločujemo simbolne geste (prst na ustnicah pomeni “bodi tiho”), ilustratorske (z roko ponazorimo, koliko je nekdo visok), geste, ki kažejo nelagodje in živčnost (vrtenje prstana na roki), emocionalne (ploskanje med smehom kaže na naše zadovoljstvo) in regulatorske geste (ko želimo nekaj komentirati, to nakažemo z dvigom roke).

Oči

Uporaba očesnega stika je najbolj raziskano področje nebesedne komunikacije. K pogledu in očesnemu stiku prištevamo frekvenco pogledov proti sogovorniku, celotno trajanje gledanja sogovornika, povprečen čas posameznega pogleda sogovornika in obseg časa vzajemnega gledanja sogovorcev. Brez očesnega stika imajo ljudje občutek, da komunikacija ni popolna.

Glava in obraz

Obraz je najkompleksnejši, a tudi najbolj zavajajoč vir nebesednih sporočil. V povezavi z obrazom so bile celo oblikovane predpostavke o inteligentnosti osebe. Obraz sodeluje pri pošiljanju sporočil o čustvenem stanju, izražanju medsebojnih odnosov in izražanju nebesednih odzivov na komentarje drugih. Eden najpogosteje uporabljanih nebesednih znakov v komunikaciji ljudi je nasmeh, predvsem pri izražanju čustev sreče in zadovoljstva. Dvig obrvi nakaže, da je nek stavek vprašanje, mrščenje lahko nakazuje iskanje besede, ki se je določen trenutek ne moremo spomniti. Pomemben znak so tudi gibi z glavo, sploh kimanje.

Drža telesa ter zunanji videz in okrasje

Drža telesa lahko izraža prijaznost, sovražnost, nadrejenost, podrejenost in druga razpoloženja, tudi čustveno stanje. Videz in okrasje močno vplivata na to, kako nas dojemajo drugi ljudje. Zunanji videz delimo na znake, ki jih je težko oziroma nemogoče spremeniti (višina, barva kože), in na spremenljive znake (pričeska). Okrasje delimo na vidni del (nakit, ličila) in nevidni del (uporaba dišav). Raziskave kažejo, da druge velikokrat sodimo po njihovem videzu. Visoki in vitki ljudje so pogosto označeni kot nervozni in inteligentni, medtem ko so nizki in manj vitki označeni kot prijazni in leni, kar ni nujno res. Dokazano je tudi, da ljudje privlačnejšim posameznikom avtomatično pripisujemo bolj pozitivne lastnosti.

Glas in tišina

Komunikacijski potencial glasu je velikokrat spregledan, saj leži na meji med besedno in nebesedno komunikacijo. Raziskave so pokazale, da so vokalični znaki pomembni pri izražanju dominantnosti in moči. Ljudi s privlačnim glasom pogosto ocenjujemo kot dobre osebe. Za uspešno komunikacijo je pomembna tudi sposobnost primerne uporabe tišine v lastnem govoru, prav tako tudi pravilna interpretacija tišine s strani drugih. Počasna odzivnost med pogovorom in pogosti premori lahko dajejo vtis živčnosti in negotovosti. Tišina je lahko tudi znak moči in kontrole nad drugimi oziroma znak šibkosti in podrejenosti.

Kontaktni znaki

Proksemika govori o zaznavanju in uporabi prostora ter zajema pravila o tem, kako je prostor organiziran, kako uporabljamo in branimo teritorij, kolikšne so razdalje med ljudmi in podobno. Haptika govori o uporabi dotika v komunikaciji. Pravila o uporabi dotika so zelo močna in določajo, kdo se lahko dotika koga, kateri deli telesa so lahko izpostavljeni dotikanju in kdaj. Nekateri dotiki so del nekaterih vzorcev obnašanja (na primer rokovanje), drugi pa imajo lahko različne pomene.

Nekatera nebesedna vedenja

Osnovna nebesedna vedenja so značilen in pomemben del interpretacije nebesedne komunikacije. Srečujemo jih vsakodnevno – in bolj kot jih razumemo, lažje jih opazimo in interpretiramo.

Pomirjajoče vedenje

Kadar se počutimo slabo, naši možgani sporočijo telesu, da so potrebni določeni ukrepi, ki nas bodo povrnili v pozitivno počutje. Pomirjajoča vedenja so vsa dejanja, kjer en del telesa pomirja drugega skozi božanje, stiskanje, držanje, ščipanje ali kako drugače manipulira z drugim delom telesa. Primeri so drgnjenje ene noge ob drugo, vrtenje prstana, žvižganje ali zehanje.

Distanciranje

V neugodni situaciji, iz katere ne moremo pobegniti, se poslužujemo distanciranja, nekakšnega mentalnega pobega. Poznamo tudi obliko distanciranja, pri kateri postavimo oviro, ki nas distancira od stvari ali osebe, ki nam ni všeč. Primeri so zaprtje oči ob prejemu neugodne novice, zasuk dela telesa v nasprotno smer od osebe, s katero se pogovarjamo, a si tega ne želimo, in prekrižanje rok.

Kljubovanje gravitaciji

Kljubovanje gravitaciji je znak, da smo dobro razpoloženi. Spodbudijo ga pozitivna čustva. Primeri so navijačev skok v zrak ob doseženem golu, občutek lahkih nog, ko se odpravljamo nekam, kamor si že dolgo želimo, in dvig palca v znak zadovoljstva ali potrditve.

Osebni in skupni prostor

Naš osebni prostor nam nudi občutek varnosti in ugodja. Ko sta varnost ali udobje ogrožena, je to za možgane znak, da pripravijo enega od obrambnih mehanizmov z namenom ponovne vzpostavitve primarnega, pozitivnega občutka. Če kdo krši naš osebni prostor, začutimo močno potrebo po tem, da mu to preprečimo; na primer če se nekdo usede ali stoji v vrsti preblizu nas, reagiramo s pomikom nazaj ali celo s fizičnim nasiljem.

Zrcaljenje

Z zrcaljenjem označujemo posnemanje vedenja druge osebe. Opazimo ga med ljudmi, ki si medsebojno zaupajo, na primer pri partnerjih, večletnih prijateljih, med starši in otroki ter v skupinah, kjer izstopa vodja, ki mu ostali zaupajo. Primeri so igralci v nogometnem moštvu, ki posnemajo kapitana, če mu zaupajo.

Posebnosti pri nebesedni komunikaciji

Razlika med moškim in žensko

Ženske se več smehljajo kot moški ter pri izražanju idej bolj uporabljajo geste in obrazno izražanje. Nekatere raziskave so pokazale, da so ženske v splošnem tako s strani žensk kot moških označene kot spretnejše, izkušenejše in bolj zavzete v komunikaciji, moški pa ravno nasprotno, medtem ko druge raziskave glede komunikacije med spoloma ne ugotavljajo pomembnejših razlik.

Razlika med odraslimi in otroki

Nebesedno vedenje otrok je v primerjavi z odraslimi veliko bolj nagonsko in brez skritih motivov. Ko je otrok žalosten, sunkovito joče, ko je vesel, se na ves glas smeji. Z odraščanjem se naučimo skrivati svoja prava čustva, misli in namene ter postanemo bolj zaprti in skrivnostnejši. Doma prikazujemo manj čustev kot v delovnem okolju, žalost delimo le z redkimi posamezniki. Če smo veseli, se zadržujemo, da ostali ne bi bili ljubosumni, in podobno. Nasprotno s tem otroci vedno jasno pokažejo, kaj čutijo, mislijo ali nameravajo. šele kasneje, ko se naučijo vseh socialnih pravil, postanejo njihove reakcije bolj premišljene, nadzorovane in racionalizirane.

Nebesedna komunikacija živali

Živali se med seboj sporazumevajo predvsem z nebesedno komunikacijo. Z opazovanjem določene živali lahko ugotovimo, kako se počuti in kakšni so njeni nameni. Prav tako živali opazujejo naše počutje ter tako dojemajo naše fizično in psihično stanje ter se mu prilagodijo. Živali so odličen opazovalec nebesedne komunikacije in jih je težje preslepiti kot človeka.

Nebesedna komunikacija na internetu

Čeprav pri komuniciranju preko interneta osebe ne vidimo, obstaja nebesedna komunikacija. Najbolj pogosta nebesedna sporočila so simboli, ki ponazarjajo naše čustveno stanje. Ko z določeno osebo komuniciramo dalj časa, lahko glede na njeno uporabo čustvenih simbolov hitro ugotovimo, kako se počuti. Tudi lastniki spletnih strani nam z urejenostjo strani, obliko, barvo, pisavo in podobnimi elementi pošiljajo številne nebesedne znake, prav tako se veliko nebesednih sporočil skriva v elektronski pošti.

Zaključek

V splošnem poteka velik del naše komunikacije brez besed, zato je poznavanje nebesedne komunikacije močno orodje, s katerim lažje presojamo medsebojne odnose. S poznavanjem nebesedne komunikacije bomo uspešnejši tako na zasebnem kot na poslovnem področju, saj nam ugotovitve pomagajo pri razumevanju psihičnega in fizičnega počutja osebe.

KLIKNI IN OCENI ČLANEK

Tvoja ocena šteje…

Sorodni članki

TOP izdelki po odličnih cenah


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja